DOFINANSOWANIA

FHU TERCET M. Szwed, J. Szwed, E. Szwed S.C.

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie technologii łączenia fal ultradźwiękowych i radiowych w zakresie zabiegów kosmetologicznych”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowej technologii.

Efektem projektu jest rozszerzona oferta firmy pozwalająca na wykonywanie zabiegów z użyciem nowych technologii fali radiowej unipolarnej, fali radiowej bipolarnej i dwóch typów ultradźwięków. Jest to obecnie najskuteczniejsza technologia na rynku.

Całkowita wartość projektu: 378 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 297 500,00 PLN