RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

F.H.U. TERCET ul.Ostrogórska 24 41-200 Sosnowiec informuje że:

1- Jest administratorem podanych danych osobowych

2-Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych podanych w umowie/formularzu

3-Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom

4-Podstawą przetwarzania danych jest umowa/formularz

5-Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy,w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

6-Klient ma prawo do :

  1. żądanie od Administratora dostępu do swoich danych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  2. wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  3. przenoszenia danych
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego

7- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

8-Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia współpracy

  • do wyboru, w zależności od miejsca gdzie dane zostały pozyskane